044 2770 701, toimisto avoinna klo 8.00-16.00

Ratkaisut

Kerros- ja rivitaloihin

Ajanmukainen lämmitysjärjestelmä vaikuttaa myönteisesti asumisviihtyisyyteen ja kiinteistön arvoon

Lämmityskulut muodostavat suurimman menoerän asunto-osakeyhtiöissä. Kustannuksia voidaan pienentää nykyaikaisella ja optimoidulla laitetekniikalla, lämmöntalteenotolla (LTO) sekä laajentamalla järjestelmä kahden tai kolmen menetelmän hybridiksi.

Image Designers

Öljylämmitys tehokkaaksi

Vanhentuneen öljylämmityslaitteiston päivittämisellä pystytään vähentämään merkittävästi polttoaineen kulutusta ja nostamaan järjestelmän hyötysuhde jopa 95 prosenttiin.

Öljylämmityksen rinnalle asennettu ilma-vesilämpöpumppu parantaa huomattavasti energiatehokkuutta ja jäähdyttää tiloja kesähelteillä. Laitteella katetaan vuotuinen lämmitystarve lukuun ottamatta kaikkein kylmimpiä pakkasjaksoja, jolloin on taloudellisempaa polttaa öljyä. Järjestelmän tueksi liitetyillä aurinkokeräimillä on mahdollista tuottaa 10-30 prosenttia lämpimästä käyttövedestä.        

Öljylämmityksestä luopuminen tulee kyseeseen, mikäli kerrostalo on liitettävissä maakaasu- tai kaukolämpöverkostoon. Tontin ja sen infrastruktuurin salliessa varteen otettavana vaihtoehtona on maalämpö.  

Esimerkkejä

 • Säästövaikutus
 • 20-30 %

  Kattilan, polttimen ja muun laitetekniikan uusiminen sekä toimintojen optimointi vähentää öljynkulutusta jopa 30 prosenttia. Varaajan vaihto hybridimalliseksi mahdollistaa ilma-vesilämpöpumpun sekä aurinkokeräinten ja -paneeleiden liittämisen järjestelmään.

 • 30-50 %

  Öljylämmityksen rinnalle asennettu ilma-vesilämpöpumppu säästää energiaa lähes kaikkina vuodenaikoina. Kovimmilla pakkasilla on taloudellisempaa polttaa öljyä, jonka käyttöön järjestelmä siirtyy automaattisesti.

 • 30 % käyttöveden lämmitykseen

  Järjestelmä tuottaa lämmintä käyttövettä asuntoihin edullisesti ja ekologisesti. Keräimet pystyvät hyödyntämään aurinkoenergiaa keväästä syksyyn, joten säästövaikutus kattaa noin puolet vuodesta.

 • takaisinmaksuaika 6-15 vuotta

  Maaperään tai vesistöön varastoituvaa energiaa hyödyntävä laitteisto alentaa huomattavasti lämmityskustannuksia. Investointi maksaa kertyvien säästöjen myötä itsensä takaisin yleensä alle 10 vuodessa. Tämän jälkeen kiinteistön lämmöntuotanto on lähes omavaraista.

 • 40-60 %

  Suomalainen HybridiLTO -laitteisto kerää kerrostalon poistoilmaan sitoutuneen energian tarkasti ja palauttaa sen käyttöveden sekä sisätilojen lämmittämiseen. Järjestelmällä saavutetaan 40 prosentin säästöt lämmityskuluissa ja sillä voidaan viilentää rakennusta hellepäivinä. Kahdella maalämpökaivolla varustetuissa kohteissa säästöä kertyy jopa 60 prosenttia.

Image Designers

Kaukolämmön kohteet

Energiayhtiön toimittaman kaukolämmön käyttökustannuksia voidaan pienentää huomattavasti uusimalla lämmönjakokeskus ja optimoimalla sen säädöt.

Ilma-vesilämpöpumpun asentaminen tukijärjestelmäksi vähentää olennaisesti kaukolämpöenergian kulutusta. Poistoilmaan sitoutuneen lämmön talteenotolla saavutetaan niin ikään huomattavia säästöjä lämmityskuluissa.

Kaukolämmön vaihtaminen maalämpöön onnistuu, mikäli kerrostalon tontti soveltuu lämpökaivojen poraamiseen.    

Esimerkkejä

 • Säästövaikutus
 • 2-6 %

  Lämmönjakokeskuksen uusiminen vähentää sähkön ja kaukolämmön kulutusta. Toimenpide parantaa säädettävyyttä ja järjestelmän toimintavarmuutta.

  Nykyaikainen HybridiReady-lämmönjakokeskus on hieman tavanomaista energiatehokkaampi ja mahdollistaa myöhemmät hybridikytkennät.

 • 5-60 %

  Suomessa suunnitellun ja valmistetun HybridiReady-lämmönjakokeskuksen energiatehokkuus perustuu uusimpaan laiteteknologiaan ja Fiksu-etäohjausjärjestelmään. Kaukolämmön rinnalle yhdistetty lämpöpumppu-, aurinko- tai lämmöntalteenottolaitteisto nostaa säästöpotentiaalin jopa 60 prosenttiin.  

 • 30 % käyttöveden lämmitykseen

  Järjestelmä tuottaa lämmintä käyttövettä asuntoihin edullisesti ja ekologisesti. Keräimet pystyvät hyödyntämään aurinkoenergiaa keväästä syksyyn, joten säästövaikutus kattaa noin puolet vuodesta.

 • 40-60 %

  Suomalainen HybridiLTO -laitteisto kerää kerrostalon poistoilmaan sitoutuneen energian tarkasti ja palauttaa sen käyttöveden sekä sisätilojen lämmittämiseen. Järjestelmällä saavutetaan 40 prosentin säästöt lämmityskuluissa ja sillä voidaan viilentää rakennusta hellepäivinä. Kahdella maalämpökaivolla varustetuissa kohteissa säästöä kertyy jopa 60 prosenttia. Tilausvirran pienentyminen alentaa energian toimitusmaksuja.

 • Noin 12 000 euroa/vuosi

  Kustannusvaikutus perustuu järjestelmän omavaraiseen lämmöntuotantoon ( jopa 70 %) ja korkeaan hyötysuhteeseen sekä kaukolämpömaksujen pois jäämiseen.

Image Designers

Poistoilmasta lämpöä

Kerrostalon lämmittämiseen käytettävästä energiasta jopa 45 prosenttia häviää ilmanvaihdon kautta taivaan tuuliin. Tämän lämmön talteenotolla (LTO) voidaan parhaimmillaan säästää lämmityskuluja lähes vastaavassa suhteessa.

Uusinta LTO-tekniikkaa edustavat laitteistot toimivat tehokkaina rinnakkaislämmönlähteinä. Suomalainen HybridiLTO-järjestelmä perustuu lämpöpumppuihin, jotka tuottavat poistoilmasta energiaa ja siirtävät sen käyttöveden ja sisätilojen lämmitykseen.

HybridiLTO on asennettavissa ilman aikaa vievää ja kallista tuloilmakanaviston rakentamista. Kompakti kokonaisuus mitoitetaan kohdekohtaisesti ja sen automatiikkaa hallitaan etänä. Modulaarinen ratkaisu on laajennettavissa asunto-osakeyhtiön kaikkiin taloihin lämmönjakohuoneen sijaitessa vain yhdessä niistä.

Me autamme sinua kaikissa LVI-asioissa

Logo

LVI Lämpöpaja
Hiidenhaudantie 5, (Energialaitos)
18100 Heinola

 • 044 2770 701, toimisto avoinna klo 8.00-16.00
 • toimisto@lampopaja.fi