044 2770 701, toimisto avoinna klo 8.00-16.00

Ratkaisut

Suuriin kiinteistöihin

Lämmityksen kustannusvaikutukset korostuvat isoissa rakennuksissa

Suurten kiinteistöjen lämmityskuluja voidaan pienentää järjestelmän päivittämisellä, laajentamisella tai vaihdolla sekä tehokkaalla lämmöntalteenotolla (LTO).

Image Designers

Uutta vanhan tilalle

Vanhentuneen öljy-, kaasu- tai kaukolämpölaitteiston uusiminen vähentää välittömästi energiankulutusta. Järjestelmän tarkalla mitoituksella ja säätämisellä hyötysuhde nousee huomattavasti korkeammalle entiseen verrattuna.

Kaukolämmön jakokeskusten sekä öljy- tai kaasukattiloiden elinikä on noin 20-25 vuotta. Pumput, säätölaitteet ja polttimet suositellaan vaihdettavaksi 10-15 vuoden välein. Lämmitystekniikan valtaisan kehityksen myötä nykyaikaisen järjestelmän käyttöönotto on usein taloudellisempaa kuin vanhan laitekannan loppuun käyttäminen.

Lämmitystavan täydellisessä vaihdossa kyseeseen tulee maalämpö. Sen edellytyksenä on tontti, jonka koko ja infrastruktuuri sallii lämpökaivojen poraamisen maaperään.

Esimerkkejä

 • Säästövaikutus
 • 20-30 %

  Kattilan, polttimen ja muun laitetekniikan uusiminen sekä toimintojen optimointi vähentää öljynkulutusta jopa 30 prosenttia. Varaajan vaihto hybridimalliseksi mahdollistaa ilma-vesilämpöpumpun sekä aurinkokeräinten ja -paneeleiden liittämisen järjestelmään.

 • 2-6 %

  Lämmönjakokeskuksen uusiminen vähentää sähkön ja kaukolämmön kulutusta. Toimenpide parantaa säädettävyyttä ja järjestelmän toimintavarmuutta.

  Nykyaikainen HybridiReady-lämmönjakokeskus on hieman tavanomaista energiatehokkaampi ja mahdollistaa myöhemmät hybridikytkennät.

 • 5-60 %

  Suomessa suunnitellun ja valmistetun HybridiReady-lämmönjakokeskuksen energiatehokkuus perustuu uusimpaan laiteteknologiaan ja Fiksu-etäohjausjärjestelmään. Kaukolämmön rinnalle yhdistetty lämpöpumppu-, aurinko- tai lämmöntalteenottolaitteisto nostaa säästöpotentiaalin jopa 60 prosenttiin. 

 • takaisinmaksuaika 6-15 vuotta, säästöt jopa 70 %.

  Maaperään tai vesistöön varastoituvaa energiaa hyödyntävä laitteisto alentaa huomattavasti lämmityskustannuksia. Investointi maksaa kertyvien säästöjen myötä itsensä takaisin yleensä alle 10 vuodessa. Tämän jälkeen kiinteistön lämmöntuotanto on lähes omavaraista.

Image Designers

Energiatehokas hybridi

Olemassa olevan lämmitysjärjestelmään yhdistettävillä ilma- tai ilma-vesilämpöpumpuilla pystytään saavuttamaan lisäsäästöjä ja tarvittaessa jäähdyttämään tiloja. Rakennuksen kattopinta-alaa voidaan hyödyntää aurinkoenergian keräämiseen ja palamisessa syntyvää vesihöyryä kondenssikattilassa.

Toisiinsa täydellisesti integroituvat menetelmät mukautuvat vuodenaikojen vaihteluihin. Kovilla pakkasilla järjestelmä käyttää öljyä, kaasua tai kaukolämpöä ja muulloin lämpöpumppuja sekä aurinkokeräimiä.    

Esimerkkejä

 • Säästövaikutus
 • 30-50 %

  Pääjärjestelmän tueksi asennettu ilma-vesilämpöpumppu tuottaa edullista energiaa lähes kaikkina vuodenaikoina. Laitteeseen on saatavilla lisävarusteilla toiminto, joka huolehtii sisätilojen viilennyksestä helteillä.

 • 30 %

  Uuden sukupolven kattilatekniikka hyödyntää tarkasti öljyyn tai kaasuun sekä niiden palamisessa syntyvään vesihöyryyn sitoutuneen energian. Ominaisuus nostaa lämmitysjärjestelmän hyötysuhteen jopa yli 100 prosentin. Yhteensopivuus aurinkokeräimien kanssa mahdollistaa erittäin taloudellisen ja ekologisen kokonaisuuden. 

 • 30 % käyttöveden lämmitykseen

  Järjestelmän hyödyllisyys korostuu paljon lämmintä vettä kuluttavissa kohteissa. Keräimet tuottavat ilmaista energiaa keväästä syksyyn, joten säästöä kertyy noin puolet vuodesta.

 • 40-50 % sähkönkulutukseen

  Uusiutuvaa sähköenergiaa saadaan ilmaiseksi auringosta lähes ympäri vuoden. Hyötyvaikutus kohdistuu kiinteistön kaikkeen sähkönkulutukseen.

 • 40-60 %

  Suomalainen HybridiLTO -laitteisto kerää poistoilmaan sitoutuneen energian tarkasti ja palauttaa sen käyttöveden sekä sisätilojen lämmittämiseen. Järjestelmällä saavutetaan 40 prosentin säästöt lämmityskuluissa ja sillä voidaan viilentää rakennusta hellepäivinä. Kahdella maalämpökaivolla varustetuissa kohteissa säästöä kertyy jopa 60 prosenttia.

Image Designers

Poistoilman lämpö talteen

Suomalainen HybridiLTO-järjestelmä edustaa uusinta lämmöntalteenottoteknologiaa. Sen pumput hyödyntävät tehokkaasti poistoilmaan sitoutuneen energian käyttöveden ja sisätilojen lämmitykseen. Kohdekohtaisesti mitoitettava ja optimoitava laitteisto alentaa lämmityskustannuksia jopa 40 prosenttia.

HybridiLTO:n asennetaan ilman tuloilmakanaviston rakentamista, mikä nopeuttaa oleellisesti työhön kuluvaa aikaa ja kustannuksia. Laitteiston konfiguroiminen tehtaalla valmiiksi minimoi asennuksesta aiheutuvia rajoituksia kiinteistön käytölle.

Modulaarinen järjestelmä on vaivattomasti laajennettavissa yhdestä lämmönjakohuoneesta alueen kaikkiin kiinteistöihin.         

Me autamme sinua kaikissa LVI-asioissa

Logo

LVI Lämpöpaja
Hiidenhaudantie 5, (Energialaitos)
18100 Heinola

 • 044 2770 701, toimisto avoinna klo 8.00-16.00
 • toimisto@lampopaja.fi