044 2770 701, toimisto avoinna klo 8.00-16.00

Ratkaisut

Pientaloihin

Selkeät valinnat säästävät lämmityskuluja ja parantavat asumismukavuutta.

Omakotitalojen ja muiden pienkiinteistöjen lämmityksen tehostamiseen on monia keinoja. Vanha järjestelmä voidaan päivittää, täydentää lämpöpumpputekniikkaa ja aurinkoa hyödyntäväksi energiapihiksi hybridiksi tai vaihtaa kokonaan uuteen.

Image Designers

Öljylämmitystalot

Säännöllisesti huollettuna öljylämmityksen vahvuutena on toimintavarmuus. Edut korostuvat kireimpien pakkasjaksojen kuormituspiikeissä, kun sähkönkulutus on huipussaan. Nykyaikaisilla laitteilla saavutetaan erinomainen energiatehokkuus ja hyötysuhde.

Öljyä vain kylmimpinä ajankohtina käyttävä hybridi saadaan aikaiseksi asentamalla öljylämmityksen rinnalle ilma- tai ilma-vesilämpöpumppu, kondenssikattila tai aurinkokeräimet.   

Valtiovalta tukee taloudellisesti öljylämmityksestä luopuvia kotitalouksia ja asunto-osakeyhtiöitä (Ely-tuki, ARA:n energia-avustus, kohdennettu kotitalousvähennys).

Täydellisessä lämmitystapamuutoksessa valittavaksi tulevat ilma-vesilämpöpumppu, kauko- tai maalämpö.

Esimerkkejä

 • Säästöpotentiaali
 • Noin 1200 euroa / vuosi

  Säästövaikutus perustuu ilma-vesilämpöpumpun hyötysuhteeseen ja öljyn hankkimiskustannusten pois jäämiseen.

 • Noin 3500 euroa / vuosi

  Säästövaikutus perustuu järjestelmän omavaraiseen lämmöntuotantoon ja korkeaan hyötysuhteeseen sekä öljyn hankintakustannusten pois jäämiseen.

 • Noin 8000 euroa/vuosi

  Säästövaikutus perustuu järjestelmän omavaraiseen lämmöntuotantoon (jopa 70 %) ja korkeaan hyötysuhteeseen sekä öljyn hankintakustannusten pois jäämiseen.

Image Designers

Kaukolämpötalot

Energiayhtiöiden toimittaman kaukolämmön hinta vaihtelee alueittain. Kiinteistökohtaisiin lämmityskustannuksiin voidaan vaikuttaa lämmönjakokeskuksen uusimisella ja säätämisellä.

Ilmalämpöpumppu tuo tarvittaessa tukilämmitysmuotona lisäsäästöä ja mahdollistaa jäähdytystoiminnon helteillä. Kaukolämmöstä luovuttaessa päävaihtoehtoina ovat ilma-vesilämpöpumppu tai maalämpö.

Esimerkkejä

 • Hinnat alkaen
 • 5 000 EUR

  Vanhentuneen lämmönjakokeskuksen vaihtaminen uuteen parantaa järjestelmän energiatehokkuutta. Nykyaikaiset laitteistot ovat kohdekohtaisen tarkasti mitoitettavissa ja säädettävissä.

 • 1 500 EUR

  Ulkoilmasta lämpöä tehokkaasti tuottava ilmalämpöpumppu pienentää energialaskua lähes kaikkina vuodenaikoina. Kesähelteillä laite parantaa asumismukavuutta jäähdyttäessään huonetiloja.

 • 3 500 EUR

  Uusiutuvaa sähköenergiaa saadaan ilmaiseksi auringosta lähes ympäri vuoden.

  Lämmityksen ja käyttövedentuoton lisäksi hyöty saadaan koko talon sähkökulutukseen.

 • 8 000 EUR

  Kiinteistön päälämmitysmuodoksi voidaan asentaa riittävän tehokas ilma-vesilämpöpumppu. Laite tuottaa huonetilojen ja käyttöveden lämmitykseen tarvittavan energian ulkoilmasta. Lisävarusteilla saadaan aikaiseksi esimerkiksi jäähdytystoiminto kesähelteille. Kovimmilla pakkasjaksoilla automatiikka kääntää toiminnot sähkövastukselle. Järjestelmä vaatii täystehoisen sähkövastuksen, joten pääsulakkeiden riittävä teho on varmistettava.

 • 13 000 EUR

  Maalämpöpumppu on varteen otettavin vaihtoehto kaukolämmölle. Investointi maksaa itsensä takaisin huomattavan pieninä lämmityskuluina. Putkistojen tai lämpökaivon asentamiseen vaaditaan kunnan rakennushallinnon lupa. Samalla on varmistettava, että pääsulakkeiden koko vastaa muuttuvaa sähkötehontarvetta.

Image Designers

Vesikiertoisen sähkölämmityksen kohteet

Sähkövastuksilla varustetuilla vesivaraajille ja kattiloilla tuotetaan lämpöä pattereihin ja lattialämmitysputkistoon. Menetelmän varjopuolena on kallis käyttöenergia ja ajan mittaan kasvava varaajan lämpöhäviö.

Ilmalämpöpumppua, aurinkokeräimiä tai puuta polttavaa kattilaa kannattaa harkita tukilämmitysmuodoksi viimeistään varaajan uusimisen yhteydessä.    

Järjestelmän täydellisessä muutoksessa vesikiertoinen lämmönjako säilytetään, mutta sähkövastusten energia korvataan ilma-vesilämpöpumpulla tai maalämmöllä.

Esimerkkejä

 • Hinnat alkaen
 • 3 500 EUR

  Vanhentuneen varaajan uusiminen pienentää ajan mittaan kasvavaa lämpöhäviötä. Nykyisten laitteiden tuloveden esilämmitys ja tehokkaat vastukset mahdollistavat entistä kompaktimmat varaajakoot sekä kulutuksen reaaliaikaisen etäseurannan.

 • 1 500 EUR

  Ulkoilman uusiutuvaa energiaa hyödyntävä lämpöpumppu soveltuu hyvin täydentämään vesikiertoista sähkölämmitystä. Laite vähentää sähkönkulutusta vuositasolla jopa 30-40 prosenttia ja viilentää sisätiloja kesähelteillä.

 • 4 000 EUR

  Keväästä syksyyn lämmintä käyttövettä tuottava järjestelmä sopii erinomaisesti vesikiertoisen sähkölämmityksen tueksi. Toiminto vaatii aurinkokierukalla varustetun varaajan. Monessa tapauksessa laite on jälkiasennettavissa vanhaan varaajaan.

 • 3 500 EUR

  Uusiutuvaa sähköenergiaa saadaan ilmaiseksi auringosta lähes ympäri vuoden.

  Lämmityksen ja käyttövedentuoton lisäksi hyöty kohdistuu koko talon sähkökulutukseen.

 • 5 000 EUR

  Olemassa olevaan varaajaan kytkettynä ilma-vesilämpöpumppu korvaa suoran sähkölämmityksen lukuun ottamatta kylmimpiä talvipakkasia. Laitteistoon on saatavilla lisävarusteilla muun muassa sisätilojen viilennys ja uima-allaslämmitys.

 • 13 000 EUR

  Maalämpöpumppu voidaan kytkeä jo olemassa olevaan varaajaan. Lämpökaivon poraamiseen tai maakeruupiirin asentamiseen vaaditaan kunnan rakennushallinnon lupa.   

Image Designers

Puulämmitystalot

Puuta polttavien kattiloiden tehokkuus on sidoksissa palamisen puhtauteen. Kuivalla polttoaineella, säännöllisellä huollolla ja nykyaikaisella automatiikalla ylletään hyvään hyötysuhteeseen.     

Tuotettua lämpöä varastoivalla varaajalla voidaan parantaa energiatehokkuutta ja mahdollistaa muiden lämmitystapojen, kuten aurinkolämmön yhdistäminen järjestelmään. 

Ilma-vesilämpöpumpulla, öljyä rinnakkain polttavalla kaksoispesäkattilalla tai aurinkokeräimillä saadaan aikaiseksi olosuhteiden mukaan joustava hybridi.

Täydellisessä lämmitystapamuutoksessa valittavaksi tulevat ilma-vesilämpöpumppu tai maalämpö.

Esimerkkejä

 • Hinnat alkaen
 • 3 500 EUR

  Uudenaikaiset varaajat vähentävät puulämmityksen sitovuutta ja lisäävät energiatehokkuutta. Yhteensopivuus muiden lämmitysmuotojen kanssa mahdollistaa kahden tai useamman laitteen hybridijärjestelmät.

 • 4 000 EUR

  Nykyaikaisten puukattiloiden kehittynyt palotekniikka takaa erittäin edullisen hyötysuhteen. Puhdas palaminen korkeassa lämpötilassa hyödyntää puun energian tarkasti ja tuottaa vähän hiukkaspäästöjä.

 • 5 000 EUR

  Kotimaisten valmistajien korkeatasoiset kattilat polttavat puun ohessa öljyä ja siirtävät tarvittaessa lämmitystoiminnot sähkövastukselle.

 • 1 500 EUR

  Huonetiloihin ulkoilmasta lämpöä tuottava laite tukee puulämmitystä lähes kaikkina vuodenaikoina. Kesähelteillä jäähdytystoiminto lisää huomattavasti asumismukavuutta.

 • 4 000 EUR

  Puulämmityksen tukijärjestelmä tuottaa aurinkoenergialla lämmintä käyttövettä keväästä syksyyn. Ominaisuus vähentää olennaisesti puun kulutusta ajankohtina, jolloin lämmityksen tarvekin on usein pienimmillään. 

 • 3 500 EUR

  Uusiutuvaa sähköenergiaa saadaan ilmaiseksi auringosta lähes ympäri vuoden. Lämmityksen ja käyttövedentuoton lisäksi hyöty kohdistuu koko talon sähkökulutukseen.

   

 • 8 000 EUR

  Kiinteistön päälämmitysmuodoksi voidaan asentaa riittävän tehokas ilma-vesilämpöpumppu. Laite tuottaa huonetilojen ja käyttöveden lämmitykseen tarvittavan energian ulkoilmasta. Lisävarusteilla saadaan aikaiseksi esimerkiksi jäähdytystoiminto kesähelteille. Kovimmilla pakkasjaksoilla automatiikka kääntää toiminnot sähkövastukselle. Järjestelmä vaatii täystehoisen sähkövastuksen, joten pääsulakkeiden riittävä teho on varmistettava.

   

 • 13 000 EUR

  Maalämpöinvestointi maksaa itsensä takaisin huomattavan pieninä lämmityskuluina. Putkistojen tai lämpökaivon asentamiseen vaaditaan kunnan rakennushallinnon lupa. Samalla on varmistettava, että pääsulakkeiden koko vastaa muuttuvaa sähkötehontarvetta.

Image Designers

Suoran sähkölämmityksen talot

Kaapelimattoihin tai sähköpattereihin perustuvan järjestelmän etuina ovat edullinen hankintahinta ja lämmönjaon tarkka hallittavuus. Energian hinnasta johtuvat käyttökustannukset ovat vastaavasti muihin lämmitystapoihin verrattuna korkeita.

Sähkölaskua voidaan pienentää ilmalämpöpumpun avulla lukuun ottamatta kylmimpiä pakkasjaksoja. Järjestelmän muutos onnistuu vähällä vaivalla vaihtamalla patterit ja kaapelit vesikiertoisiin. Toimenpide pienentää olennaisesti sähkön hinnan vaikutusta lämmityskustannuksiin ja mahdollistaa kahden tai useamman laitteen energiatehokkaat hybridit. Tällöin energiantuotantoon valjastetaan yleensä ilma-vesilämpö- tai maalämpöpumppu.   

Esimerkkejä

 • Hinnat alkaen
 • 1 500 EUR

  Suoran sähkölämmityksen kustannuksia voidaan pienentää ilmalämpöpumpulla. Laite tuo välittömiä säästöjä huonetilojen lämmittämiseen ja sen jäähdytystoiminto lisää asumismukavuutta helteillä.

 • 8 000 EUR

  Laite tuottaa ulkoilmasta tarvittavan lämmön huonetiloihin ja käyttöveteen lähes kaikkina vuodenaikoina. Sähkövastus huolehtii toiminnoista ainoastaan kylmimpinä pakkasjaksoina. Lisäominaisuutena saatavilla oleva jäähdytys parantaa talon asumismukavuutta kesähelteillä.  

 • 13 000 EUR

  Maaperän tai vesistön uusiutuvaan energiaan perustuva järjestelmä lämmittää huomattavan edullisesti huonetilat ja käyttöveden. Asentaminen edellyttää riittävästi tonttipinta-alaa ja luvan kunnan rakennushallinnolta. Pääsulakkeen koon on vastattava muuttuvaa sähkötehontarvetta.

Me autamme sinua kaikissa LVI-asioissa

Logo

LVI Lämpöpaja
Hiidenhaudantie 5, (Energialaitos)
18100 Heinola

 • 044 2770 701, toimisto avoinna klo 8.00-16.00
 • toimisto@lampopaja.fi